For personalegrupper

Specielt for døgninstitutioner

Jeg har udviklet og afprøvet en model til at arbejde med anbragte børn, der er sætligt svære at nå. En arbejdsmodel, hvor jeg sideløbende med individuel legeterapi opkvalificerer de professionelle omkring barnet. Det er en enkel og meget brugbar metode, der virker.  

Kurser og temadage for personalegrupper

Mine kurser retter sig primært mod følgende faggrupper: pædagoger, lærere og socialrådgivere, der arbejder med udsatte børn, unge og familier.

Jeg udvikler kurser og temadage, der er tilpasset den enkelte arbejdsplads’ ønsker og behov i forhold til de udfordringer, temaer eller problematikker, der er gennemgående i det arbejde, man udfører. Det kan fx være temaer som kommunikation, den svære samtale eller en samtale, der har taget en uforståelig drejning.

Kurser og temadage kan også handle om følelsesmæssige overbelastninger, hvor jeg arbejder med, hvordan man som medarbejder kan beskytte sig ift. projektion, projektiv identifikation og modoverføring.

Overordnet har jeg i mine kurser og tema-dage fokus på, hvordan man bevarer sin faglige og personlige integritet, kreativitet og nærvær i arbejdet med borgere og klienter, der kan være svære at hjælpe.