Supervision

I mit arbejde med supervision hjælper jeg både individuelt samt laver gruppesupervision. Jeg har klienter fra store dele af østjylland, blandt andet fra Aarhus, Horsens, Skanderborg m.fl.
Læs mere om supervision her på siden, eller ring til mig på telefon 41 58 26 74.

Supervision med fokus på arbejdslivet

Supervision tager udgangspunkt i arbejdslivet med henblik på at udvikle, opkvalificere og åbne for nye perspektiver i det arbejde, der skal udføres. I supervisionen bringer jeg gerne min omfattende erfaring og viden fra familiebehandling, psykiatri- og døgnområdet i spil – med fx lovgivning, praksis og arbejdsorganisering.

Målet i supervisionen er at højne kvaliteten af arbejdet og støtte faglige såvel som personlige udviklingsprocesser. Således at den enkelte medarbejder, leder eller gruppe bliver klogere på de ressourcer og tilgange, man kan trække på i arbejdssituationen.

Jeg arbejder ud fra den systemiske og psykodynamiske tilgang og stræber efter at skabe og tilpasse supervisionsrummet ud fra de modeller, den enkelte medarbejder, leder eller personalegruppe ønsker.

Jeg stræber endvidere efter at skabe en ramme, hvor der er størst mulig tryghed og tillid til at udtrykke sig, og hvor flest mulige resurser i gruppen inddrages på en måde, der bliver både givende og nyskabende.

Jeg arbejder altid ud fra et nærvær, der er med til at sikre et supervisionsrum, hvor der er en levende udveksling. Der inddrages flere modeller til brug i supervisionen fx rollespil, modellering, tegning eller inddragelse af et reflekterende team.

Supervision kan tilrettelægges på forskellig måde og foregå som:

  • Individuel supervision i gruppe: Der bringer den enkelte en problemstilling op til refleksion og udforskning i gruppen. Fx en medarbejders tvivl eller spørgsmål i forhold til borgerens/klientens udvikling.

  • Gruppesupervision: I gruppen kan der tages forskellige temaer, dilemmaer og generelle problemstillinger op til refleksion og bearbejdning. Fx interne samarbejdsproblemer.

  • Individuel supervision: Supervision af den enkelte medarbejder har til formål at forebygge stress, udbrændthed og sekundær traumatisering. Fx frigørelse fra projektioner og besmitning fra borgeren/klienten

  • Individuel eller gruppe supervision af leder(e): Supervision af leder(e) kan indeholder personlige, personalemæssige eller organisatoriske problemstillinger. Fx hvordan lederen kan møde en medarbejder/medarbejdergruppe uden af blive en del af problematikken men bevare klarheden. Så lederen kan give den optimale feedback til medarbejderen/medarbejdergruppen og åbne for nye handlemuligheder

 

Perler ligger ikke på strandbreden.
Hvis du ønsker én, må du dykke efter den.
— Ukendt Forfatter