Terapi med børn

Jeg har stor erfaring med at give terapi til børn med forskellige problematikker. Lige fra børn, der har dårlig trivsel eller en uhensigtsmæssig adfærd – til børn, der er tidligt skadede.

Når jeg arbejder med børn i terapi, bruger jeg samtalen, det uforbeholdne møde og empati som det vigtigste afsæt. Det er min erfaring, at børn har en iboende og tilgængelig kreativitet, som, når den aktiveres, er en kilde til at helbrede og genoprette ubalancer i krop og sjæl. I denne proces er kunst- og legeterapi vigtige redskaber.

Jeg har i de seneste fem år arbejdet meget med tidligt følelsesmæssigt skadede børn i særligt tilrettelagte forløb, hvor jeg har god erfaring med tilknytningsterapi inspireret fra Theraplay (www.theraplay.dk).

De særligt tilrettelagte forløb er blevet fulgt op af kortere kunstterapeutiske forløb, hvor børnene har arbejdet med de traumer, der er blevet afdækket igennem tilknytningsterapien.

I mit arbejde med tidligt skadede og traumatiserede børn har jeg erfaret, at følelsesmæssige sår og traumer ikke kan opdrages væk, som jeg beskriver i en artikel om ”Legeterapi – en vej ind til det traumatiserede barn” – se www.folkeskolen.dk/legeterapi - en vej ind til det traumatiserede barn.