For plejeforældre

Kurser og temadage til plejeforældre

Jeg afholder kurser og temadage særligt målrettet plejeforældre, der skæres til efter de aktuelle behov og problemstillinger.

Jeg har særligt fokus på empati og tilknytning. Jeg har erfaring med at undervise i, hvordan plejefamilien kan tilgodese barnets behov for tilknytning og udvikling af empati. Målet er at plejefamilierne opnår indsigt i og forståelse for tidlig tilknytning og tilknytningsmønstre, og hvad de kan have af betydning for barnets adfærd og trivsel.

 

Et andet tema for et kursus kunne være professionel empati. Professionel empati gør den enkelte plejeforældre i stand at møde barnet og finde balancen mellem en åben indlevelse og en naturlig afgrænsning. Sådan at man undgår overinvolvering eller distancering i samarbejdet med plejebarnet. Det handler om at kunne håndtere egne og andres følelser og reaktioner konstruktivt og empatisk.

Nyt.

Temadag eller fyraftensmøde.

Reaktioner på samvær.

Det er muligt at forkorte og over tid afvikle reaktioner på samvær.  Langvarige reaktioner er belastende for børn såvel som for  plejeforældre. Min erfaring er at man med enkle redskaber kan ændre på reaktionstiden og over tid bruge de negative reaktioner som en modning og udviklings mulighed for barnet.  

Kontakt

I de mange år jeg har arbejdet med behandling af tidligt skadede børn og opkvalificering af pædagoger og plejefamilier. Er det blevet essentielt for mig at arbejde med at udvide forståelsen af begrebet kontakt.  Det er det fordi det ofte viser sig, at barnets omsorgspersoner ikke i tilstrækkelig grad, får skelnet imellem en tilsyneladende og en reel følelsesmæssig kontakt. Den manglende skelnen har ofte den konsekvens, at barnet ikke får tilstrækkelig kontakt. Konsekvensen af manglende af det, er manglende udvikling. Barnet bliver tilpasset og kommer ikke i en egentlig udviklingsproces.  Temadagen vil give fornyet indsigt i og redskaber til at udvide kontakt aspektet.